SoMe - best practice

Kort om projektet

Mange biblioteker leverer lokalt gode Facebook-opslag, tweets, snaps og billeder på Instagram. Det får brugere i tusindvis til at knytte tætte relationer til biblioteket og engagere sig i vores tilbud og tjenester. Men vi mangler et overblik over, hvad der fungerer på sociale medier og hvorfor.

Vi vil kortlægge de bedste initiativer og største successer på sociale medier i biblioteksbranchen og omsætte dem til koncepter. Det gør det muligt at dele dem med alle biblioteker i landet, der let kan integrere koncepterne i deres lokale brug af sociale medier.

Ideen er, at et eksternt bureau vurderer bibliotekernes succesfulde initiativer og strategier på sociale medier og analyserer, hvorfor de virker. Bureauet omsætter de bedste initiativer til koncepter i et inspirationskatalog, der distribueres til alle biblioteker.

For at skabe opmærksomhed omkring projektets resultater afsluttes med et stort social media awardshow, hvor de bedste initiativer i div. kategorier udpeges som vindere.

Indrapportering

Billedgalleri

Video

Begrundelse for tilsagn

Ud fra vurderingskriterierne for DDB’s Projektpulje finder DDB, at ansøgningen omhandler et projekt, som giver et kvalificeret bud på, hvordan et best practice-katalog for sociale medier kan udarbejdes. Det vurderes, at projektet i væsentlig grad har brugerværdi, ligesom projektet i høj grad vurderes at have national karakter, idet der i projektet arbejdes målerettet mod at skabe et nationalt forankret produkt ved hjælp af inddragelse af den samlede bibliotekssektor. Der er dog det skrøbelige moment ved projektet, at Randers Bibliotek alene vil skulle sikre, at der opstår national interesse for og bidrag til den platform, som skal opsamle forslag til best practice. Hvorfor denne konstruktion er antaget, kunne med fordel være uddybet i ansøgningen, og flere samarbejdspartnere kunne have været inddraget.

Projektet findes at have et realistisk ambitionsniveau og en middel grad af kompleksitet, hvorfor det også vurderes positivt i forhold til gennemførlighed.

Projektet må endvidere antages også at have en høj grad af realiserbarhed, bl.a. fordi projektet vil inddrage konsulenter med speciale i sociale medier, og fordi projektets produkt foruden 15 konceptuelle ideer også vil give bibliotekerne redskaber til at vælge platforme, definere og vælge målgrupper og definere succeskriterier – kort sagt komme godt i gang med strategisk anvendelse af sociale medier.

Det bemærkes i øvrigt, at selvom der er god fornuft i selve awardshowet og i at målrette det til bibliotekernes kommunikationsansvarlige, er det et lidt smalt fokus i forhold til at sikre bred forankring af projektets resultater. Særligt da det er det eneste tiltag, der skal sikre engagement i forhold til kataloget ude på bibliotekerne.
Samlet bevilling: 217.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Silkeborg Bibliotekerne