Produktion af flere lydbøger

Kort om projektet

Interessen for netlydbøger boomer. Hvordan skaffer vi flere netlydbøger til udlån?

Selv om vi kun har ca. halvt så mange netlydbøger som e-bøger på eReolen ligger udlånet meget højere end for e-bøger. Lydbøger når ud til nye målgrupper for bibliotekerne og bidrager til at skabe nye læsere/lyttere. Projektets mål er at skaffe flere digitale lydbøger til udlån. På samme måde, som der samarbejdes med forlag om digitalisering af bøger, skal dette projekt i samarbejde med forlag bidrage til produktion af flere netlydbøger, audiodigitalisering af bøger.

Modellen for samarbejdet kunne være, at bibliotekerne bidrager med materialevalget, udvælgelse af titler til lydbogsproduktion fra forlagenes bagkatalog, og forlagene afklarer rettigheder og producerer lydbøgerne. Produktionen kan ske hos de forlag, der har rettigheder, eller der kunne foretages et udbud på opgaven. Forretningsmodel for samarbejdet kunne fx bestå i, at bibliotekerne foretager et forhåndskøb eller frikøb af digitale udlån.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Århus Kommunes Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet vil have betydelig national værdi for bibliotekerne: Alle
biblioteker er med i eReolen og derfor kommer det alle biblioteker til gavn, hvis
titeludbuddet udvides med gode retrodigitaliserede titler. Tilsvarende finder DDB, at
projektet vil have en positiv værdi for brugere og biblioteker, fordi det vil øge
bestanden af netlydbøger. Endelig er det DDB’s vurdering, at projektet vil være
realiserbart inden for de anførte rammer, ikke mindst fordi der allerede er en positiv
dialog i gang med de tre største forlag på området.
DDB bemærker, at ansøger har søgt om at DDB finansiere det fulde projektbudget.
Det er et vilkår for DDB’s projektpulje, at DDB maksimalt finansierer 80% af det
samlede projektbudget for en ansøgning. Det tildelte beløb er derfor reduceret, så det
svarer til 80% af det samlede projektbudget.
Samlet bevilling: 810.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker