Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur

Kort om projektet

Thisted Kommunes skolestruktur er decentral m 16 skoler med stor geografisk spredning. Det udfordrer især de små skoler i opbygningen af et PLC-tilbud, der uanset størrelse skal levere kvalitativ vejledning af lærere i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. I dette projekt vil vi afprøve værdien af en decentral PLC-medarbejder, der arbejder mobilt med understøttelsen af lærere og pædagogers brug af multimodale udtryk og entreprenørskab/innovative læreprocesser i hverdagen.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Thisted Kommune tilskud på 470.000,00 kr. til Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur.
Samlet bevilling: 470.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Thisted Bibliotek