Implementering af nye forretningsmodeller på eReolen

Kort om projektet

Der er forhandlet nye aftaler med de store danske forlag, der nu kommer tilbage på eReolen. Resultatet af forhandlingerne indebærer, at der skal anvendes andre forretningsmodeller end den eksisterende klikmodel. Det handler dels om licensmodellen og dels om en abonnementsmodel, der også bringes i spil i forhandlingerne om ny aftale for 2015. Det kræver tekniske ændringer på website og i apps.

Begrundelse for tilsagn

Projektet tilvejebringer det it-tekniske grundlag for, at nye forretningsmodeller kan implementeres for udlån fra eReolen.dk, hvilket er en forudsætning for, at de store forlag vil deltage i udlånsordningen. Forretningsmodellernes implementering vil betyde, at antallet af titler til udlån udvides markant, og at biblioteksbrugerne tilbydes
nyt og meget attraktivt indhold. Projektet forbedrer således både kvantitativt og kvalitativt mulighederne for anskaffelse og formidling af digitalt indhold.
Samlet bevilling: 797.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker