Kort om projektet

Interessen for bibliotekernes digitale lydbogstilbud vokser kontinuerligt. Hvordan sikrer vi, at bibliotekerne fastholder og udvikler et stærkt og attraktivt tilbud til brugerne på et marked i hastig udvikling? Projektet skal gennemføre en analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet og udarbejde en strategi for, hvordan bibliotekerne skal positionere sig i forhold til den generelle udvikling på området og i forhold til kommercielle tiltag. Interessen for netlydbøger stiger generelt markant, og der er også stor vækst i efterspørgslen på bibliotekernes tilbud. Udlånet på eReolen steg fra 2013 til 2014 med 31% og fra 2014-15 med 93%. Bibliotekerne har pt. et stærkt og kendt tilbud på området, en stor andel af markedet, og et stort kendskab til mediet, leverandører mv. Det er et nyt medie, der passer ind i det moderne mediebillede og til en række målgrupper, også nye målgrupper for bibliotekerne. En analyse kan bidrage til at finde de rigtige indsatsområder for biblioteker.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Århus Kommunes Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet vil have stor værdi for bibliotekerne og brugerne, som
forventes at få et bedre tilbud fra biblioteket i kraft af projektets analysearbejde.
Projektet vil desuden qua forankringen i eReolen have national værdi.
DDB bemærker, at ansøger har søgt om at DDB finansiere det fulde projektbudget.
Det er et vilkår for DDB’s projektpulje, at DDB maksimalt finansierer 80% af det
samlede projektbudget for en ansøgning. Det tildelte beløb er derfor reduceret, så det
svarer til 80% af det samlede projektbudget.
Samlet bevilling: 208.800 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker