Wisdom of Crowd - Dansk indhold i Wikipedia

Kort om projektet

Projektet skal inddrage biblioteker og andre kulturinstitutioner i arbejdet med at udbygge og forbedre indholdet i den danske Wikipedia, som sakker bagud i forhold til andre Wikis fra sammenlignelige sprogområder. Personalet skal i samarbejde med andre lokale aktører lokalisere grupper og enkeltpersoner i lokalområdet, som besidder viden og information af interesse i en Wiki-sammenhæng. Projektet skal sikre kulturinstitutionerne kompetencer til at undervise og udvikle læringsredskaber, samt sikre, at de tilstrækkelige kompetencer er til rådighed til at kunne yde individuel vejledning

Begrundelse for tilsagn

Projektet fokuserer på at styrke den danske Wikipedia og øge mængden af
danskproduceret litteratur ved at inddrage biblioteker og andre kulturinstitutioner
som indholdsproducenter og undervisere i brugen af Wiki. Projektansøgningen
virker dog på nogle punkter uklar og ikke tilstrækkeligt fokuseret.
Det fremgår ikke tydeligt hvordan projektet skal medvirke til at udvikle
bibliotekerne nationalt. Derudover er der indlagt en modningsfase i
starten af projektet, hvor det skal afklares hvorvidt projektet i det hele taget
er bæredygtigt.
Kulturstyrelsen indstiller derfor projektet til projektmodning, hvor det anbefales
at udfolde bibliotekernes rolle i relation til projektet i højere grad, og
hvor man med fordel kan afdække de lokale institutionernes interesse for at
deltage.