Wayfindingservice til bibliotekerne

Kort om projektet

Biblioteksbrugerne har brug for en genkendelig og lettilgængelig wayfinding løsning til at navigere i biblioteksrummet. Den ubetjente åbning af bibliotekerne skaber behov for større selvhjulpenhed for brugerne. Projektet vil udvikle en national digital vejviser (wayfinding service) med tilhørende API, som gør det muligt at vise positioner på kort over biblioteksrum. Løsningen skal kunne benyttes på tværs af biblioteker og vil give mulighed for at præsentere de lokale POI (point of interest) samt materialers placering i et givent biblioteksrum, i bibliotekernes formidlingsløsning - Biblioteket APP´en og DDB CMS. Formålet med projektet er således at gøre navigation i det fysiske biblioteksrum nemt tilgængeligt for alle brugere i biblioteket i kraft af wayfinding løsningen, der integreres i Biblioteket app’en, hvormed navigation kan udføres af brugeren selv via en smartphone.

Samarbejdspartnere

Biblioteket Sønderborg
Aarhus Bibliotekerne
ITK, Aarhus Kommune
Københavns Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

At finde en fremsøgt bog på bibliotekets hylde er en central del af brugernes biblioteksoplevelse. Wayfinding-projektet kombinerer det digitale og det fysiske på en brugervenlig måde og understøtter bibliotekerne i at gøre brugerne mere selvbetjente. Værdien for brugerne er ligeledes stor, da det at finde et materiale på hylderne ofte volder besvær. Det vurderes desuden, at projektet er teknisk realiserbart, bl.a. fordi både leverandøren og de deltagende biblioteker har erfaring med området og indgående kendskab til projektets perspektiver og mulige faldgruber. Den tekniske løsning, der udvikles i projektet, gør det muligt at udbrede projektet nationalt. Samtidig har foranalysen til projektet vist, at der er en interesse bredt set fra sektoren for projektet, og at national udbredelse dermed er en reel mulighed. Derudover er det positivt, at løsningen udvikles, så den kan benyttes af forskellige platforme, herunder DDB CMS, storskærme og udlånsautomater.
Samlet bevilling: 942.250 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt