Wayfinding i app’en Biblioteket (Foranalyse)

Kort om projektet

Der er tale om en for-analyse af følgende projektidé.
Udvikling af wayfinding løsning med positioneringsteknologi til biblioteker, der integreres i Biblioteket app’en. Løsningen baseres på Google Indoor Navigation og tilfører positionering samt udvikling af wayfinding modul, som vil gøre det nemmere at implementere på alle danske biblioteker. Wayfinding løsningen vil dels give navigation til materialesøgning og dels til særlige områder (POI: Points of Interest) i biblioteket. Formålet med projektet er at gøre navigation i det fysiske biblioteksrum nemt tilgængeligt for alle brugere i biblioteket. Dernæst at wayfindingen løsning integreres i Biblioteket app’en, hvormed navigation kan udføres af brugeren selv via sin smartphone. Med en navigationsløsning i Biblioteket app’en gøres brugeren selvhjulpne, wayfinding løsningen vil være i øjenhøjde med moderne teknologier og med positionerings-teknologien, som brugere kender i forvejen fra udendørs GPS, vil løsningen møde de forventninger til en wayfinding løsning, som nutidens borgere forventer.

Samarbejdspartnere

Århus Kommunes Biblioteker, Biblioteker Sønderborg og Redia

Begrundelse for tilsagn

DDB vurderer, at der potentielt er en stor værdi i at udbrede den generelle wayfinding-løsning til alle biblioteker. Dette kan have en potentiel stor strategisk værdi for bibliotekerne særligt i relation til de åbne, selvbetjente biblioteker. Dog er DDB på baggrund af ansøgningen usikre på, hvorvidt det er inden for projektets rammer at udvide den generelle wayfinding-løsning, så den er tilgængelig for alle biblioteker. I forhold til ansøgningens fokus på at udvide det eksisterende wayfinding-løsning med dynamiske ruter, så brugeren ikke kun kan se, hvor materialet står, men også se, hvor hun selv står og dermed ruten hen til materialet, ser DDB et behov for at afklare, hvorvidt denne løsning kan håndhæve kravene fra GDPR.

Projektets nationale værdi afhænger endvidere af, hvor store omkostninger de lokale biblioteker vil have ved implementeringen i forhold til at sikre de nødvendige kort og vedligehold af disse for det lokale biblioteks opstilling.
Samlet bevilling: 150.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Biblioteket Sønderborg