Vidensakademiet

Kort om projektet

At undre sig og få hjælp til at forfølge sin nysgerrighed kan blive en vigtig dannelsesfaktor for børn, som kan gavne dem igennem uddannelse og i et livsperspektiv.
Projektet Vidensakademiet åbner faglitteraturen på nye måder ved at skabe pop-up laboratorier og en formidlingszone i biblioteket. Laboratorierne tager udgangspunkt i børnenes hverdag, ved fysisk og konkret at undersøge nogle af de ting børnene undrer sig over. Herved bliver biblioteket et levende læringsrum for deltagerne, mens formidlingszonen åbner faglitteraturen for alle på nye måder.

Begrundelse for tilsagn

Det gode formål med projektet er at involvere og styrke børnene i at finde svar på deres spørgsmål og undren. I biblioteket indrettes et laboratorium/formidlingszone, der skal animere til læsning ved at undersøge, føle og lytte. Det er også afgørende for initiativets succes at deltagerne i projektet - som beskrevet - deltager aktivt i udvælgelsen af emner samt planlægning og afvikling af laboratoriesessioner.
Samlet bevilling: 160.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Albertslund Bibliotek