Vejledning i multimodalitet, en kobling mellem PLC og folkebibliotek

Kort om projektet

Dette forskningsprojekt tilsigter via kompetenceudviklingsforløb og co-teaching at opbygge viden og erfaring i forhold til et forpligtende samarbejde ml. folkebiblioteket, CFU og folkeskolen, hvor medarbejderne arbejder sammen om at bibringe børn og unge øgede kompetencer udi kritisk at kunne arbejde med multimodale tekster. Vi vil udvikle en kommunikationskritisk model til analyse af MMT på baggrund af i projektet udviklede didaktiske forløb, der tilbyder lærerne et fagsprog til formativ og sum

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse: Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Vordingborg Kommune> tilskud på 500.000,00 kr. til Vejledning i multimodalitet, en kobling mellem PLC og folkebibliotek.