Unge som kulturbærere

Kort om projektet

I Danmark oplever vi en stigende kulturel mangfoldighed, som stiller flere og flere krav til evnen at kunne begå sig i et multikulturelt samfund. Med dette projekt, ønsker vi at formidle viden og værktøjer til unge (14-18 år) med det formål, at de i højere grad kan navigere og finde styrke i denne mangfoldighed. Det er vigtigt at biblioteket engagerer sig i denne betydningsfulde dannelsesopgave, da vi kan agere som kulturformidler og facilitator for kulturmødet.

Den konkrete indsats er at støtte de unge i at være kulturbærere og relationsskabere. For at opnå dette vil vi med inspiration i dannelsesbegreberne civic og cultural literacy, udvikle og undersøge potentialet i tre formidlingsredskaber; ’Byråd Minor’, ’KulturProff’ og ’It’s cool’ to know’. Den viden som civic og cultural literacy bygger på, ligger umiddelbart ikke i øjenhøjde, fordi den normalt er pakket ind i en kompleks akademisk terminologi. De tre redskaber, skal derfor anvendes til at formidle denne viden på en ny og kreativ måde, som er let forståelig, humoristisk og engagerende.

Slutmålet er at motivere unge og give dem redskaber til at agere som kulturbærere og relationsskabere. Ydermere at de unge og projektets samarbejdspartnere oplever biblioteket som en arena for fælleskaber, brobyggeri og dannelse. Endelig er målet, at de afprøvede metoder og udviklede redskaber er overførbare til andre biblioteker.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Tønder 10 Skolen
Samlet bevilling: 250.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt