Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

Kort om projektet

Systemlandskabet for materialer håndteret i klassiske bibliotekssystemer (Integrated Library Systems - ILS) er i forandring. Indenfor det seneste årti er der dukket flere Open Source baserede løsninger frem. Årsagerne til dette er mange, men blandt andet, at mange biblioteker har igangsat en fuldstændig forandring af processer og services, der knytter sig til det trykte materiale. Mængden af fysiske materialer er meget nedadgående på nogle universitetsbiblioteker. For DTU Biblioteks vedkommende anskaffes der årligt ca. 200 fysiske lærebøger mens, at biblioteket i 2013 købte adgang til 120.000 e-bøger. Nogle biblioteker har højt tempo i disse forandringer og andre lidt lavere - men for alle gælder, at forandringerne er drevet af ændrede behov hos brugerne, øget digitalt indhold og nye ønsker til integration i andre løsninger (typisk integrated search o.lign.).

Samarbejdspartnere

DTU Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

Styregruppen for DEFF har behandlet jeres ansøgning og har vurderet, at ansøgningen i tilstrækkelig grad lever op til vurderingskriterierne i projektkaldet, og der gives derfor tilsagn.
Samlet bevilling: 201.400 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Bibliotekschef SDU: Bertil F. Dorch