Undersøgelse af biblioteksimpact

Kort om projektet

Vi ønsker i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek at lave en værktøjskasse, som beskriver de faser, de metoder og den datahåndtering, der skal afklares inden, under og efter, man gennemfører biblioteksimpactundersøgelser, jf. vejledningen i den nye ISO standard 16439 Methods and procedures for assessing the impact of libraries. Værktøjskassen skal beskrive, hvordan man laver biblioteksundersøgelser af forhold, som formodes at være af stor betydning for brugere af bibliotekernes services: virker services efter hensigten og hvilke fordele får brugerne ved at bruge dem? Værktøjskassen skal indeholde gennemgang af velegnede traditionelle undersøgelsesmetoder, f.eks. af mindre undersøgelser af brugereffekten af informationssøgningsundervisning, og af nyere metoder, som forudsætter computerbaseret datalagring. Lagring og analyse af activity data, data der registrerer brugerhandlinger - på nettet eller i den fysiske verden - og som kan opbevares på og logges fra en computer. De kan opdeles i 3 kategorier:
1. Adgang - brugerlogs fra systemer, som indikatorer på brugernes netbevægelser.
2. Opmærksomhed - hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ophold, menuvalg?
3. Aktivitet - registrering af transaktioner, som viser interesse, boglån, downloads, kursustilmelding.

Begrundelse for tilsagn

Styregruppen for DEFF har behandlet jeres ansøgning og har vurderet, at ansøgningen i tilstrækkelig grad lever op til vurderingskriterierne i projektkaldet, og der gives derfor tilsagn.
Samlet bevilling: 706.400 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Roskilde Universitetsbibliotek: Peter Søndergaard