Udvidet musikformidling via lytteklubstanken

Kort om projektet

Bibliotekernes musikudlån er støt faldende, men deltagelse i lytteklubber har vist at der er stigende interesse for musikformidling ved at mødes i samtale om musik. Podcasts vinder mere og mere indpas, bl.a. fordi de kan tilgås når det passer lytteren. Projektet har derfor som mål at videreudvikle konkrete formidlingsværktøjer, der gør det muligt for biblioteker at formidle kurateret indhold via lytteklubber – live eller som egenproducede podcasts. Gymnasierne tilbyder musik som studieretning. Gennem lytteklubberne kan biblioteker formidle viden om musik, som supplement i undervisningen.

Samarbejdspartnere

Lyngby-Taarbæk Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

Slots- og Kulturstyrelsen indstiller at ansøgningen imødekommes med det fulde ansøgte beløb under forudsætning af, at ansøger indsender en revideret projektbeskrivelse senest den 8. januar 2016, hvoraf følgende indgår:
• projektets skal være mere konkret beskrevet
• der skal være en konkretiseret plan for udbredelse af formidlingspakken
• der skal sættes mere ambitiøse mål for indsatsen, eks. for hvor mange biblioteker, der tager formidlingspakken i brug.
Samlet bevilling: 161.500 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne