Ud med læsningen

Kort om projektet

Få unge fra ungdomsuddannelsen på Svendborg
Erhvervsskole til at læse mere skønlitteratur
læsningen med tilbud, der kobler sig på den
konkrete læsning.
Læs bogen og se teaterstykket
Tilbud om at være en del af produktionen
Hør forfatteren selv fortælle om sin bog.
Hør den virkelige lokale historie bagved bogen.
Samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole er en
opflg. på oprindelig projektansøgning og
nuværende projekt om Next users.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Tilskuddet er reduceret med 30.000 kr. til "andre udgifter: Produktion af opsætning af teaterstykke B & U teatret med 5 forestillinger for ungdomsuddannelserne." Udviklingspuljen til folke- og skolebiblioteker yder primært tilskud til konsulentbistand, konferencer/seminarer frikøb af eget personale. Teaterproduktion falder ikke umiddelbart ind under en af disse kategorier. Det er dog Kulturstyrelsens vurdering, at det kan være relevant for målgruppen på Svendborgs Erhvervsskole at møde skønlitteraturen gennem andre medier end bogen, og derfor gives der et mindre beløb til projektets teaterdel. Den resterende del af beløbet må finansieres lokalt. Alternativt må projektet nedskaleres. Svendborg Bibliotek opfordres til at bruge Kulturstyrelsen som sparringspartner i forbindelse med en eventuel justering af projektet. Kontaktperson er Lisbet Vestergaard, lve@kulturstyrelsen.dk. Det er en bevillingsforudsætning, at Svendborg Bibliotek indsender et revideret budget til godkendelse senest 1. februar 2015.
Samlet bevilling: 52.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Svendborg Bibliotek