Kort om projektet

Medborgerskab skal skabes sammen med, og blandt, borgere. Biblioteksrummet skal være fleksibelt, responsivt og ”ude” i lokalsamfundet. Vi skal udvikle mobile Rum, der gør det let at arbejde som ”medborgerskabere”. ”Ud af Vagten!” er et skalérbart kit, der består af fire mobile enheder udviklet i samarbejde med borgere og partnere. Nogle boghuse og Biblio-boxe kan bruges og deles af borgere, andre som f.eks. Biblio-bilen og -budcyklen betjenes af ”medborgerskabere”, enten frivillige eller biblioteksmedarbejdere.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Århus Kommune tilskud på 270.000,00 kr. til "Ud af Vagten!".