TV -Sej - TV for drenge

Kort om projektet

Med baggrund i eksisterende TV studie på BIBLIOTEKET, vil vi sammen med drenge 8 - 12 år etablere lokaltv - pt. med arbejdstitel 'TV -Sej'. Vi vil med udgangspunkt i drengenes univers, faglitteratur og materialer i huset lave tv, hvor der tages fat i forskellige faglige emner som Minecraft, naturkatastrofer, fodbold o.lign. Desuden vil drengene i TV -Sej kunne anmelde spil, film og bøger og interviewe faglige 'nørder' i samarbejde med Kbh.s Museer. Der inviteres f.eks. en geolog eller zoolog i studiet og drengene forbereder interview og udsendelse.
Projektet skal styres af prof tv producer.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

BIBLIOTEKET Rentemestervej

Begrundelse for tilsagn

Projektet tager udgangspunkt i , at det er sejt at være klog på TV eller at være til at lave TV. Det gør det muligt for drengene at have det sjovt i et fælleskab omkring nogle emner, som de og deres seere samtidig bliver nysgerrige og klogere på. Drengene i projektet vil blive opfattet som rollemodeller for jævnaldrende og yngre børn, og de vil fungere som ambassadører for bibliotekets mange muligheder. Ideerne til sendeflader, f.eks. på husets storskærme bliver spændende at afprøve.
Med henblik på erfaringsudveksling anbefaler Kulturstyrelsen projektet at tage kontakt til Esbjerg Kommunes Biblioteker, der arbejder med et filmprojekt for og med drenge: Take Five.

Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser opfyldes:

Succeskriterierne skal gentænkes og bl.a. gøres mere konkrete.
Samlet bevilling: 295.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Biblioteket Rentemestervej