Tryk på sproget - sprogstimuleringsforløb for de 0-3 årige

Kort om projektet

I projektet skabes et sammenhængende sprogstimuleringsforløb, der som led i en forebyggende indsats tilbydes alle forældre og deres 0-3 årige børn i Herning kommune. Fokus er
på digitalitet og tilmeldte forældre tilsendes løbende tips og tricks omkring sprogstimulering tilpasset barnets alder samt invitationer til aktiviteter. Der opbygges en samarbejdsmodel mellem bibliotek, sundhedspleje, PPR og dagtilbud, som internt udvikler og koordinerer egne tilbud ind i det fælles sprogstimuleringsforløb.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Herning Kommune tilskud på 278.000,00 kr. til Tryk på sproget - sprogstimuleringsforløb for de 0-3 årige .
Samlet bevilling: 278.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne