Transformation i nye bibliotekstyper

Kort om projektet

Med stadig mindre bemanding og flere åbningstimer i bibliotekerne, opleves et stigende behov for af digital, automatiseret vej at gøre biblioteket relevant for de besøgende.
Vi forudser, at mange biblioteker i fremtiden kommer til at leve i symbiose med andre aktører. De steder ser vi et stigende behov for at kunne modellere indhold, stemning og lokaler ud fra realtime brugertilstedeværelse. Videreudviklingen af prototypen fra Transformativt Bibliotek (TB) vil give en ny dynamisk og digital tilgang til transformationer i mange bibliotekstyper.

Indrapportering

Billedgalleri

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Randers Kommune tilskud på 355.000,00 kr. til Transformation i nye bibliotekstyper.
Samlet bevilling: 355.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Randers Bibliotek