Kort om projektet

Projektet fremmer forståelsen for film som et fortællende medie, samtidig med at det styrker målgruppens fortællerevner. På trods af at børn ser mange film og tv, er der en temmelig dårlig viden om mediets teknikker, muligheder og dagsordensættende rolle. Der gennemføres i efteråret 2014 og foråret 2015 en række workshops med drenge i aldersgruppen 8-12 år, som vil sætte målgruppen i stand til at skabe, filme og redigere en filmisk historie. Projektet afsluttes med en lokal filmfestival, med uddeling af præmier og offentlige fremvisninger.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Biblioteket ønsker at arbejde i et udsat boligområde med film som et fortællende medie for herigennem udvikle målgruppens fortælleevner. Da billedmedier indtager en større og større plads i børns liv, kan et projekt som dette styrke børnenes medieliteracy på skaberniveau samt deres tekniske og fortælletekniske evner. Det styrker projektet, at der er indgået samarbejder med både skole og relevante kulturinstitutioner i kommunen, samt at deltagerne i projektet skal overføre deres viden til mindre elever. Den afsluttende filmfestival med offentlige fremvisninger gør sandsynligvis projektet yderligere attraktivt for målgruppen.

Med henblik på erfaringsudveksling anbefaler Kulturstyrelsen projektet at tage kontakt til BIBLIOTEKET på Rentemestervej i København, der arbejder med et TV-projekt for og med drenge: TV Sej. Ligeledes anbefales det at tage kontakt til det Danske Filminstitut for en sparring omkring projektet.
Samlet bevilling: 75.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Esbjerg Kommunes Biblioteker