Ta' nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne

Kort om projektet

”Ta nu stilling”, der er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, handler grundlæggende om at synliggøre og praktisere kulturinstitutionernes rolle i forhold til, at de udsatte unge tager aktivt del i demokratiet. Desuden styrkes målgruppens oplevelse af, at det nytter at deltage i demokratiet og at have en mening. Dette gøres ved at udvide målgruppens forståelse af politik og demokrati via konkrete tiltag: Debatteater, Demokrati-spil samt debatarrangementer fra unge til unge.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Det er positivt, at projektet arbejder sammen med andre parter, herunder Dansk Ungdoms Fællesråd, samt at projektet har fokus på en gruppe af unge, der traditionelt har lav deltagelse i det formelle demokrati. Udgifter til
konsulenthonorarer vurderes dog at være sat meget højt.
Bevillingsforudsætning
Ansøgningen indstilles til delvist tilskud på kr. 450.000 og ansøger skal derfor inden 1. april indsende revideret projektplan, der tager hensyn til det reducerede tilskud og begrundelsen herfor.
Samlet bevilling: 450.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek