Syriske flygtninge møder danske borgere

Kort om projektet

Biblioteket er et mødested for alle borgere. Men det er som regel dem, der har mest brug for biblioteket, der anvender det mindst. Det har Lejre Bibliotek & Arkiv gjort sig nogle erfaringer med; disse danner grundlag for denne ansøgning. Projektet handler om at skabe en række aktiviteter på biblioteket, der inddrager syriske flygtninge og danske borgere i fælles projekter. Det unikke er, at syriske borgere selv skaber indholdet og at det munder ud i en udstilling, der inviterer til at man mødes. Projektet synliggør mødet i konkrete aktiviteter og visuelt med en udstilling, der skal vandre rundt på de medvirkende biblioteker.

Samarbejdspartnere

Odense Centralbibliotek, Roskilde Bibliotekerne, Lejre Bibliotekerne

Begrundelse for tilsagn

Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn med følgende begrundelse:
Ansøgningen lever ikke helt op til kravet om 40 % egenfinansiering. Dertil vurderer Kulturstyrelsen, at lønudgifterne til projektet ligger højt i forhold til beskrivelsen af projektet. Derfor reduceres der i det samlede tilsagn.
Bevillingsforudsætning:
Tilsagnet gives under forudsætning af at følgende sendes til Kulturstyrelsen senest den 8. januar 2016:
• et revideret budget, hvor gennemsnitslønnen pr. time specificeres
• en revideret projektplan, hvoraf projektets plan for konkrete aktiviteter udfoldes i relation til debat- og dialogmøder om aktuelle emner med samtalen i centrum. Det understreges, at det er projektets bærende element, mens vandreudstillingen er et produkt heraf eller en anledning hertil
• en egentlig evalueringsplan for projektet (af processen og produktet).
Samlet bevilling: 205.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Lejre Bibliotekerne