Synergi mellem folkebibliotek og campus

Kort om projektet

Velfærdssamfundet har brug for at studerende uddanner sig hurtigt med henblik på at blive selvforsørgende. Studerende inspireres til gennemførelse af uddannelse og appetit på læring gennem udvikling af studiemiljøer, som læringsmæssigt og studiefagligt motiverer og engagerer de studerende. Mange studerende benytter såvel folke- som uddannelsesbiblioteker. Det unikke er udvikling af tværsektorielle studieunderstøttende koncepter og anbefalinger, som i det fysiske rum integrerer bibliotekstilbud fra såvel folke- som uddannelsesbiblioteker med henblik på støtte og motivation til de studerendes livslange læring.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Køge Kommune tilskud på 271.540,00 kr. til Synergi mellem folkebibliotek og campus.
Samlet bevilling: 271.540 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Køge Bibliotekerne