Studieunivers til ungdomsuddannelserne

Kort om projektet

Hvordan får vi synliggjort, formidlet og anvendt bibliotekernes digitale tekstlicenser? Projektet skal bygge et studieunivers i det eksisterende DDB CMS rettet mod de unge på ungdomsuddannelserne og indeholde bibliotekernes digitale netbaser/tekstlicenser. Fokus rettes mod anvendelsen i forbindelse med de store opgaver. Studieuniverset skal kunne flyttes/kopieres ind i de lokale hjemmesider, så det potentielt kan anvendes af alle biblioteker.
De digitale udlånstal for tekstlicenser er inde i en nedadgående spiral, anvendelsen falder og det er en generel udfordring for landets biblioteker, at synliggøre og formidle de faglige digitale materialer, der ligger i informationsbaserne. Et stærkt digitalt tilbud kunne bidrage til at styrke anvendelsen og i øvrigt til at ramme målgruppen i ungdomsuddannelserne med et relevant tilbud.

Begrundelse for tilsagn

Projektet belyser vigtigheden af at få synliggjort og skabe nemmere adgang til de
digitale licenser. DDB vurderer, at det er et strategisk vigtigt område, som har værdi
for både brugere og biblioteker.
Samlet bevilling: 284.000 kr.
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker