'Stjerneskud - Fortællingen som forandringsagent'

Kort om projektet

Projektet er udviklingen og afviklingen af et forløb for 8-12-årige drenge i Boligområdet Stjernen, hvis sprog og lærelyst styrkes gennem fortællinger om det, der optager dem, i forskellige former; oplæsninger, oplæg, computerspil, lyrik, kunst, tegneserier mm.
Forløbet udvikles af en bredt sammensat gruppe af interessenter og lokale beboere, der indgår i en Co-creation-proces, hvilket sikrer lokalt ejerskab for projektet.
Forløbet afvikles på ugentlig basis i foråret og efteråret 2014 på Beboerhuset på Stjernen, hvor målgruppen møder op med deres forældre for at deltage i ugens fortælling.

Begrundelse for tilsagn

Biblioteket ønsker i projektet at nå en gruppe ikke-brugere i deres egne rammer, beboerhuset tilhørende boligforeningen Stjernen. Et fortælleprojekt skal i samarbejde (co-creation) med områdets mange drenge mellem 8 og 12 år, potentielt 80 i alt, styrke drengenes lære-lyst og faglighed. De boligsociale medarbejdere, bydelsmødrene og den lokale drengeklub kan som partnere gøre det muligt at få kontakt til og involvere både børnene og deres forældre. Projektet kan samtidig facilitere et lokalt fællesskab – også på tværs af generationer. Samarbejdsprojekter mellem bibliotek og boligforening er desuden interessant at få afprøvet i sammenhænge uden for medborgercenter-regi.

Det anbefales at arbejde med de kvantitative succeskriterier i forhold til faglighed.
Samlet bevilling: 50.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker