Sprogstart-Bibliotekers indsats for børnehavebørn

Kort om projektet

Sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Læsning fremstår som den mest afgørende færdighed ift. videre læring hos børn, unge og voksne. Samfundsøkonomisk er det rentabelt med en tidlig indsats. Derfor er det et problem, at kvaliteten af sprogmiljøet i mange danske børnehaver er lav. Bibliotekerne har mange sprogindlæringsaktiviteter, men der mangler en systematisk, længerevarende indsats, et formaliseret samarbejde med børnehaverne, en afklaring af bibliotekernes rolle og valid effektmåling, hvis bibliotekerne skal legitimere og positionere sig på området.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Aalborg Kommune tilskud på 1.775.140,00 kr. til Sprogstart-Bibliotekers indsats for børnehavebørn.
Samlet bevilling: 1.775.140 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Aalborg Bibliotekerne