Sprogene bygger bro - biliteracy i partnerskab

Kort om projektet

Brobygning og samarbejde mellem dagtilbud, skole, skolebibliotek og folkebibliotek om biliteracy i indskolingen og i dagtilbuddet. Et partnerskab om sprog og diversitet både mundtligt og skriftligt. Forældre og børn inddrages med udgangspunkt i en ressourcetænkning og produktion af børnenes egne historier, eventyr og digte. Dual language bøger på dansk og andre sprog vil være omdrejningspunktet. Projektet er erfaringsskabende med hensyn til folkeskolereformens indførelse af engelsk fra 1. klasse. Målet er at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater i børnegruppen

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil skabe et partnerskab mellem skole, folkebiblioteket og dagtilbud om sproglig diversitet såvel mundtligt som skriftligt. Det er et relevant projekt med stort potentiale for udbredelse. Det er særligt positivt, at projektet sætter fokus på mindskelse af betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.