Sprogambassadører - nye veje for en tidlig indsats

Kort om projektet

Fredensborg Kommune har fokus på tidlig sprogindsats, men har svært ved at nå ud til forældre med viden og støtte før barnet kommer i institution. Udfordringen er særlig stor blandt
familier fra lavindkomstområder. Projektets formål er at styrke en tidlig sprogindsats med særlig fokus på 0-3 årige børn ved at uddanne frivillige sprogambassadører samt designe et sprogmiljø på biblioteket, som understøtter og videreudvikler bibliotekets sprogudviklende potentiale med læsning og litteratur som afsæt.
Samlet bevilling: 495.730 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Fredensborg Bibliotekerne