SoMe - The Next Generation

Kort om projektet

Sidste år søgte Silkeborg Bibliotekerne og Randers Bibliotek SoMe – best practic- projektet i DDB-puljen. Projektet viste en stor interesse for videndeling bibliotekerne imellem. Der har været over 100 indberetninger på projektets platform og det viser, at der er en vilje og et ønske om at gøre brug af hinandens gode erfaringer. MEN projektet har også afdækket den svaghed at det kan være svært at bruge hinandens erfaringer fordi vilkår- og kontekst er forskellige. Et opslag der virker fantastisk på et bibliotek, flopper på et andet.
Der er behov for at arbejde mere med målgrupper og målretning af initiativer på de sociale medier. Det er netop det behov vi vil tage afsæt i med dette projekt. Vi vil gennemføre et analyseprojekt og formålet er at afdække hvad der virker på de Sociale Medier og hvorfor? Vi vil gøre det ved at gennemgå bagkataloget fra SoMes platform og afprøve koncepterne på fire målgrupper. Vi vil gøre det sammen med eksterne partnere der er SoMe-eksperter.

Begrundelse for tilsagn

DDB finder det positivt, at projektet svarer på puljens tema ”Bibliotekerne og de
sociale medier”. Det er positivt, at projektet synes realiserbart inden for de opstillede
rammer, og det vurderes, at projektets resultater vil have potentiale til at opnå
national udbredelse.
Samlet bevilling: 410.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Randers Bibliotek