Søgning på tværs

Kort om projektet

Mange licensbelagte ressourcer bliver ikke udnyttet optimalt, simpelt hen fordi det for brugerne er svært at finde adgang til ressourcerne og forstå, hvad de enkelte kilder omfatter.
Projektet vil udnytte DDB-infrastruktur “universal search” for at bringe disse ressourcer helt frem, hvor brugerne møder bibliotekerne; OPAC-søgninger og redaktionelle artikler, i DDB CMS og MobilSøg-projektet.
Projektet er baseret på at eksponere data fra licensbelagte (og gratis) ressourcer, når brugerne søger efter materialer i OPAC og ved at tilbyde bibliotekerne mulighed for at eksponere samme data i det redaktionelle univers i DDB CMS.
I OPAC’en benyttes brugerens søgeterm til at lave søgning i udvalgte kilder. Redaktøren kan bestemme, hvilke kilder der skal søges i, og hvor mange resultatsæt der skal eksponeres.
Ved indsættelse i det redaktionelle univers bestemmer redaktøren både søgeterm og kilder.
Det vil dermed være en komponent, der supplerer de informationskanaler, der realiseres gennem MobilS

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

På baggrund af de vurderingskriterier, som er gældende for DDB’s projektpulje, er der i behandlingen af projektet blevet lagt vægt på, at der er tale om et projekt, som har en høj grad af brugerværdi, da Universal Search har potentialet for at danne basis for en reel og gennemgribende formidling af materialer i bibliotekernes grænseflader, som man med DDB CMS ikke tidligere har haft mulighed for. Yderligere ligger der en oplagt fremtidig gevinst ved at dele disse Universal Search kampagner via BPI, da denne form for indhold vil have et stort potentiale for deling imellem bibliotekerne. Projektet har således også strategisk værdi for bibliotekerne.

Universal Search infrastrukturkomponenten indgår allerede i DDB Basispakken og kan relativt billigt benyttes til at implementere kilder fra brønden eller andre kilder på internettet i bibliotekernes grænseflader. De dele af projektet, som implementeres i Mobil Søg, vil kunne udbredes til alle biblioteker. Projektet har således også national karakter. Dog er projektet primært målrettet biblioteker, som benytter DDB CMS eller varianter af samme, hvorfor en mindre andel af bibliotekerne kun vil få begrænset udbytte af det samlede projekt.

Projektet vurderes desuden positivt i forhold til realiserbarhed, da Universal Search har været implementeret i Ding2-hjemmesider, der danner grundlaget for DDB CMS.
Samlet bevilling: 922.228 kr.
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Vordingborg Bibliotekerne