Slip ledigheden

Kort om projektet

I samarbejde med boligorganisationernes boligsociale indsats og jobcentret, ønsker vi at bringe læsning i spil som en faktor, der i en helhedsindsats gør udsatte borgere i stand til at
slippe ledigheden. Metoden er at anvende guidet fælleslæsning og introducere læsning som element i uddannelsesforløbet Slip ledigheden , som kører i de to udsatte boligområder i Fredericia. Der etableres som en forlængelse en fremskudt biblioteksfunktion, som er efterspurgt i et nyetableret aktivitetshus.

Begrundelse for tilsagn

Tilsagnet er reduceret med 75.000 kr. til materialer, idet Udviklingspuljen til folke- og skolebiblioteker primært yder tilskud til konsulentbistand, konferencer/seminarer frikøb af eget personale. Kulturstyrelsen vurderer, at det vil være muligt at opnå en højere grad af lokal finansiering af denne udgiftspost. Alternativt kan materialedelen nedskaleres.
Samlet bevilling: 484.400 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Fredericia Bibliotek