Sherpa-projektet

Kort om projektet

Sherpa-projektet fremmer og understøtter øget viden og brug af nordiske og europæiske støtteordninger - gennem videndeling og erfaringsudveksling, konkret sparring, vejledning, support og henvisning til støtteordninger, samt support til projektansøgninger.
Projektet har til formål at styrke brugerne af folkebibliotekerne i Danmark, gennem endnu bedre biblioteker at spejle sig i, når de i fremtiden skal understøttes i gennemførelsen af udviklende livsprojekter.

Samarbejdspartnere

Roskilde Centralbibliotek
Samlet bevilling: 300.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek