Seminar til grundlæggelse af netværk for Digital Humanities på FFU bibliotekerne

Kort om projektet

Den fjerde industrielle revolutions digitale muligheder og udfordringer har i løbet af de sidste 15 år ført til et samarbejde mellem dataloger og det humanistiske og samfundsvidenskabelige område, og der er ingen tvivl om, at Digital Humanities (DH) er et centralt område, som forskningsinstitutionerne bruger mange ressourcer på; alle førende universiteter arbejder med DH i en eller den anden form . Internationale interesse-fællesskaber som The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) og det nystartede Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN) vidner om behovet for, at udveksle erfaringer, og inspirere hinanden indenfor et felt, der er velkendt territorie for nogle få ildsjæle, og et nyt område for rigtigt mange andre.
En undersøgelse lavet af American Libraries i år, sætter fokus på, hvordan de på amerikanske forskningsbiblioteker arbejder med DH, og et af rapportens klareste budskaber er, at også bibliotekerne må gå sammen, og trække på hinandens viden indenfor dette felt.
Et dansk nationalt netværk vil have til opgave at understøtte DFFU- bibliotekernes udvikling indenfor området via vidensdeling og fælles kompetenceløft. Et netværk vil også kunne skabe grundlag for projekter på tværs, og således skabe værdi på den lange bane.

AU Library Arts Emdrup søger støtte til at afholde et 2-dages seminar.

Formålet med seminariet er først og fremmest, at undersøge grundlaget for et netværk til støtte og udvikling af FFU bibliotekernes arbejde med digitale redskaber, labs, DRM, og andet indenfor de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, her med fællesbetegnelsen Digital Humanities (DH).
Netværket skal fokusere på fælles kompetenceløft, og almindelig videndeling, til styrkelse af FFU bibliotekernes udvikling indenfor et område, der får stigende opmærksomhed i Danmark, og som internationalt har stor bevågenhed.
Samlet bevilling: 118.500 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Århus Universitet: Hazel Engelsmann