Sans for litteratur - i fællesskaber

Kort om projektet

Biblioteket faciliterer litterære fællesskaber for grupper, der midt i livet er ramt af svækkede færdigheder, som fx begyndende demens. I samskabelsesprocesser undersøges og anvendes sanselig litteraturformidling med bevidst brug af tekst og billeder (analogt og virtuelt) og fx duftoplevelser, berøringsgenkendelse, musik og lyd. Udgangspunktet er antagelsen om at kunne fremme fælles samtaler og indlevelse i litteratur.

Med basis i sanselige metoder fokuseres på sammenhængen mellem det positive fælles om litteratur og det at være sårbar. Begge er integrerede dele, som er medvirkende til et aktivt og rigt kulturliv med socialt fællesskab og øget livsglæde. Udvikling af projektets sanselige litteraturformidling sker i samskabelse mellem bibliotek, målgruppe, deres venner, pårørende samt fagpersoner fra kulturen og relevante forvaltninger. Fællesskaberne etableres i projektperioden og herudfra udvikles en strategi til selvstændig fortsættelse af fremtidige fællesskaber med biblioteket som mødested. Rekruttering sker bl.a. via partnere i kommunen.

Projektet belyser antagelsen om at kulturaktiviteter som metode kan bidrage til bedring ift. øget trivsel og livskvalitet. Videnscenter for Kultur og Sundhed har i 2017 dokumenteret effekter som øget selvtillid, reduceret stress og forbedret mental sundhed. Oplevelsen af positive fællesskaber medvirker til opbyggelse og styrkelse af relationer og positiv social inklusion er derigennem også forbundet med aktiviteter indenfor kulturen.

Samarbejdspartnere

Allerød Biblioteker, Slagelse Biblioteker og Borgerservice, Vejle Bibliotekerne, BRANDTS - Museum for Kunst & Visuel Kultur og Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltning.
Samlet bevilling: 473.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt