Samtaledemokrati – demokratisk deltagelse hos unge

Kort om projektet

Projektet vil sammen med unge arbejde med anderledes deltagelsesformer via forskellige platforme. Det er målrettet en gruppe unge, der har en extrem lav demokratiske deltagelse, men vil nemt kunne skaleres til andre gruppe unge. Gennem samtalen bliver problemstillinger udfoldet, og netop samtalen/debatten kan give unge tiltro deres demokratiske kompetence.
Unge er flittige brugere af IT/mobile-platforme, og projektet vil også afprøve nye debatformer, hvor man samtaler uafhængig af tid/sted.

Samarbejdspartnere

Aabenraa Bibliotek
Samlet bevilling: 139.700 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Aabenraa Bibliotekerne