Rundt om barnet

Kort om projektet

Der udvikles en let overførbar model for en tværsektoriel indsats for småbørn og deres forældre. Formålet er at fremme en tidlig sproglig indsats, hvor forældre til barnet bevidstgøres om værdien af tidlig sproglig opmærksomhed og-stimulering. Der samarbejdes mellem sundhedspleje, tale/hørepædagoger og folkebibliotek om via arrangementer for relativt nye
forældre at give viden og redskaber til at tilskynde til at arbejde med området. Der er særlig fokus på udsatte børn og deres forældre.
Samlet bevilling: 108.550 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Fredericia Bibliotek