Retrokonvertering af indgangene til Rigsarkivet Københavns biblioteker

Kort om projektet

Rigsarkivet Københavns bibliotek er et specialbibliotek med arkiv- og forskningsrelevant litteratur og andet trykt materiale, som f.eks. er tilgået arkivet ved indkøb. Der er for centrale dele af biblioteket tale om et vigtigt offentligt specialbibliotek for arkivistik og arkivforhold, som kan udvikles til at være let tilgængeligt for alle, hvor nu de ældste dele er registreret på kartotekskort i et katalogiseringssystem særligt for Rigsarkivet.

I dag foregår brugen af Rigsarkivets samlinger for 99 % vedkommende via digitale, online services. Her kan alle gøre sig bekendt med Rigsarkivets arkivalske samlinger, men ikke med den arkivalske litteratur, som Rigsarkivet også rummer. En digital adgang hertil er således fint afstemt med Rigsarkivets igangværende proces med at omstille sig til et fuldt udviklet digtalt arkiv.

Rigsarkivet har ikke ressourcer og kompetencer til at forestå retrokatalogiseringen i et standardsystem, som er relevant og kendt af eksterne brugere.
Samlet bevilling: 715.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Michael Graae
mig [at] sa.dk