Retrokonvertering af DFS lydregistranter

Kort om projektet

Dansk Folkemindesamlings lydarkiv indeholder eksempler på sang, musik, fortællinger og anden folkekultur siden 1907 fra Danmark, Færøerne og Grønland, samt materiale indsamlet af danskere i Europa og den øvrige verden. Langt størstedelen af lyden er digitaliseret, men metadata på det danske materiale frem til 1981 og alt det udenlandske materiale er kun registreret i fysiske registranter. Dansk Folkemindesamlings brugere beder jævnligt om adgang til disse dele af samlingen, men aflytning sker på maskiner i læsesalens ikke-sikrede område, mens registranter – der kun findes i én fysisk kopi – skal ses i læsesalens sikrede område.
For at sikre de unikke registranter samt lette brugernes adgang foreslås det at retrokonvertere registranterne, i alt ca. 4000 A4-sider samt ca. 14.000 A3-kort, således at data kan integreres i bibliotekets database over lyd, Cumulus. Dette vil samtidig muliggøre nye søgninger på tværs af materialet og bane vejen for eventuel online formidling.
Samlet bevilling: 179.440 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Mette Abildgaard
kb [at] kb.dk