Retrokonvertering af Dansk Provinstopografi - ansøgning 2016

Kort om projektet

I forbindelse med retrokonvertering af værket
Danske Blandede Tidsskrifter, som er forløberen til
Dansk Tidsskrift Index (DTI), har vi erfaret, at der i
Danske Blandede Tidsskrifter er udeladt stof, som
er dækket i bibliografierne Dansk Historisk
Bibliografi og Dansk Provinstopografi. Dansk
historisk Bibliografi forefindes i digital form hos Det
Kongelige Bibliotek. Dansk Provinstopografi er ikke
tilgængelig i digital form.
Dansk Provinstopografi er et artikelindeks, der
forstår begrebet topografi bredt, også omfattende
lokalhistorie. Stoffet vurderes at være af
væsentlighed for en bred offentlighed, af klar
nationalbibliografisk karakter og ligger i øvrigt i god
tråd med DBC's arbejde med retrokonvertering af
DTI samt forløberne for denne.
Vi søger derfor om midler til retrokonvertering af
Dansk Provinstopografi i dets helhed.
Samlet bevilling: 234.755 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Anders Cato
aca [at] slks.dk