Retrodigitalisering af faglitteratur

Kort om projektet

Formålet med projektet er at tage hul på undersøgelserne af, hvordan folkebibliotekerne kan få mere digitalt tilgængelig faglitteratur på dansk.

eReolen ønsker at undersøge:
- Hvilken type faglitteratur, der egner sig til retrodigitalisering og inden for hvilke genrer
- Hvordan identifikation og vurdering af litteratur kan organiseres
- Hvilke typer faglitteratur, forlagene kunne være interesserede i at samarbejde om
- Hvilke udlåns- og betalingsmodeller, der vil fungere bedst for alle parter

eReolen påtænker arbejdet udført af:
Københavns Biblioteker, der har været primus motor i de bilaterale digitaliseringsaftaler, og Herning Bibliotekerne, der har afviklet projektet "Digital litteraturforsyning" om adgangen til digital faglitteratur.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Københavns Biblioteker og Herning Bibliotekerne

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at analysen vil national værdi for bibliotekerne og på sigt også for brugerne. Projektet vurderes at være realiserbar inden for de beskrevne rammer og vil desuden have strategisk værdi idet analysens resultater kan gavne forhandlingerne vedr. digital faglitteratur, særligt hvis projektets scope udvides til en større målgruppe.
Samlet bevilling: 116.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Københavns Biblioteker