Retningslinjer til identifikation af predatory tidsskrifter

Kort om projektet

Formålet med dette projekt er at forberede et projekt, der har til formål at udvikle et værktøj bestående af et sæt af kriterier til at identificere predatory tidsskrifter på tværs af fagområder. Dette projekt har således til formål
1) at afklare den nuværende situation på FFU’erne i forhold til services knyttet til predatory tidsskrifter og publikationsstrategisk rådgivning mere generelt.

2) at afsøge mulige servicetilbud på dette område med udgangspunkt i FFU’ernes nuværende tilbud samt forskernes behov.

3) Som et tredje formål indeholder projektet forberedelse af en projektbeskrivelse med henblik på at udvikle et værktøj, som bibliotekarerne kan bruge, når de skal undervise og vejlede forskere. På den måde løftes bibliotekarernes viden om predatory tidsskrifter.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 41.250 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson fra Syddansk universitet: Jitka Stilund Hansen