Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder

Kort om projektet

Efter at have udviklet biblioteker til at være medborgercentre kan vi se, at der er behov for udvikling af bibliotekets kerneydelser ift nye brugergrupper. Projektet vil udfordre bibliotekets image og skabe platform for nye funktioner gennem performative out-reach tiltag. 'Vægteren', 'Fortællingen Kommer' og 'Poetisk Pause' bringer den klassiske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til deres boligområde, arbejdsplads og private hjem. Til at udvikle disse tiltag ansættes en projektmedarbejder. Erfaringerne samles i et katalog med konkret formidlings-, materiale- og kompetenceprofil.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil rebrande biblioteket ved at agere performativt på utraditionelle steder. Beboerne i de udsatte boligområder involveres i udviklingen af tilbuddene. Der bidrages til nye tilbud, markedsføring, brugerinvolvering og partnerskaber. Desuden udvikles en række blivende platforme, hvorfra man kan formidle biblioteket og litteraturen til nye brugergrupper på nye måder. Kulturstyrelsen anser det for prisværdigt, at medborgercentrene har udviklet sig så langt, så biblioteksdelen også kan udvikles, samtidig med at man kan få biblioteket ud på kreative, nytænkende og cocreative måder. Samtidigt er den narrative formidlingsform nyskabende og vil give en anden og ny form for professionalisme.
Samlet bevilling: 726.200 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken