Kort om projektet

Formålet med denne todages konferencen er i et bredt forum af Pure brugere på tværs af de danske FFU biblioteker at udvikle færdigheder, udveksle erfaringer og give ideer og feedback til udvikling af Pure i lyset af nye tendenser i forskningsformidling og –evaluering.

Pure er et centralt redskab i både forskningsformidlingen og –evalueringen i Danmark. Imidlertid er måderne for gennemførsel, formidling og evaluering af forskning under hastig forandring. Open Science og ’societal impact’ er to af elementerne i denne forandringsproces. Det stiller nye krav til redskaber for formidling og evaluering af forskningen og dermed til Pure, ligesom det stiller nye krav til de, der administrerer redskaber og systemer.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 35.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Claus Vesterager Pedersen