PopUpEKSPERIMENTARIET - Digital dannelse på skemaet

Kort om projektet

Vesthimmerlands Biblioteker, IVA, VIA University College Skive og folkeskoler i Vesthimmerlands Kommune vil i et partnerskab udvikle et mobilt IT-eksperimentarium i relation til den nye skolereform og digital dannelse. I et kvalificeret samspil mellem praksis og vidensområderne læring, didaktik, bibliotek, medier og IT-teknologi skal partnerne udvikle og teste en metode, der kan operationalisere begrebet ”digital dannelse”. Projektet skal også bidrage til viden om, hvordan mindre biblioteker kan udvikle bæredygtighed og kvalitet i tilbud inden for digital dannelse og skolereformen.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil operationalisere begrebet digital dannelse og udvikle en metode, der skal være anvendelig for mindre biblioteker, hvor ressourcer kan være en barriere for at arbejde med børns udvikling af kompetencer i at bruge, opdage og reflektere over handlinger i det digitale univers.
Projektbeskrivelsen er gennemarbejdet og udmærker sig ved den tætte kobling til den kommende folkeskolereform samt den velvalgte kreds af samarbejdspartnere fra henholdsvis det praktiske undervisningsområde samt forskningsverdenen. Kulturstyrelsen anbefaler, at ansøger i den indledende projektfase undersøger, om Medierådet for Børn og Unges vidensressourcer kan bidrage til yderligere kvalificering af projektet.
Samlet bevilling: 346.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Vesthimmerlands Biblioteker