Podcast som åben og demokratisk platform

Kort om projektet

Podcasts er en moderne medieform, som man lytter til uafhængig af tid & sted. Det er et medie i klar udvikling nationalt & internationalt. Podcasts har et demokratisk afsæt. En podcast er billig & nem at producere & giver den enkelte mulighed for at ytre sig. Biblioteket kan måske understøtte den demokratiske medieform fx samskabelse af indhold, understøttelse af indholdsproduktion, formidling & kuratering.
Vi samler store danske & små uafhængige podcastaktører til en designproces om bibliotekets fremtidige rolle. Vi prototyper & tester, hvordan bibliotekerne kan understøtte podcast som en åben & demokratisk formidlingsplatform med fx brugervenlige tekniske platforme, som tilgængeliggør podcasts, mulighed for at få podcasts i Brønden, i DDB CMS/Apps, link tjekker. Men også test af crowdsourcet kuratering, samskabelse af podcasts, understøttelse af borgernes ’media literacy’ & på produktion generelt.
Projektets resultat er strategiske anbefalinger. Resultater formidles på en temadag.

Samarbejdspartnere

Århus Kommunes Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

DDB finder, at projektet har en positiv strategisk værdi for bibliotekerne, ikke mindst
på grund af timingen af projektet ift. podcast-områdets aktuelle udvikling. DDB finder,
at projektet vil have national værdi, da det har fokus på at skabe en national retning
på området. Desuden anses projektet for at være realiserbart ud fra den i
ansøgningen anførte ramme. Det er i den forbindelse positivt, at der er etableret
partnerskaber med så mange relevante, eksterne aktører.
Dog vurderer DDB, at projektet har et højt budget til interne lønudgifter, herunder
særligt til intern projektledelse. Af denne grund tildeles et delvist tilsagn til det
ansøgte støttebeløb, svarende til 443.200 kr.
Samlet bevilling: 443.200 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker