PLC som omdrejningspunkt for innovationsdidaktik

Kort om projektet

Dette projekt går ud på at skolens PLC skal kvalificeres til at udvikle en innovativ og entreprenant didaktisk tilgang til undervisningen, og få bredt denne didaktik videre ud til resten af skolens – og kommunens - lærere gennem deciderede undervisningsforløb udgivet på læringsplatformen. PLC skal med andre ord metodeudvikle, så det kommer egen og de andre skoler i kommunen til gavn.
Projektet starter ud i indskolingen, hvor PLC skal udvikle en læseplan for innovationsdidaktikken med klare mål for denne aldersgruppe (6 – 8 år). Læseplanen for innovationsdidaktikken skal derefter udvikles og udbredes til resten af skolen. Læseplanen skal sikre, at eleverne gennemgår innovative og entreprenante læreprocesser gennem hele deres skolegang.
Der skal sættes tid af til at PLC kan inspireres, kvalificeres og udvikle undervisningsforløb, som derefter kan inspirere og kvalificere kolleger på skolen og resten af kommunens uddannelsespersonale gennem oplæg i kommunens PLC fællesskab samt via den kommunale læringsplatform.
I projektet skal der søges samarbejde med lokale virksomheder, andre institutioner samt folkebiblioteket. Dette samarbejde skal munde ud i undervisningsforløb, hvor eleverne oplever sig selv som producenter ift. lokalområdet.