Personaliserede Anbefalinger i Apps (PAPPS)

Kort om projektet

I visionen for det sammenhængende Bibliotek fremhæves det, at brugerne forbinder biblioteket med troværdighed, ligesom det opfattes som et sted med bredde, dybe og udvalg, hvor man forventer at blive inspireret til lån af materialer.

Projektet PAPPS har til formål at give brugerne i app’en Biblioteket og eReolen apps personaliserede, relevante anbefalinger af bibliotekets materialer, og dermed indirekte skabe en kortere vej til et udlån.

PAPPS vil skabe en samlet løsning af datagrundlag, infrastruktur, anbefalingsmotor og app-opdateringer, for at kunne levere relevante anbefalinger til brugerne af de to apps. Med datagrundlag, infrastruktur og anbefalingsmotor på plads vil vi kunne præsentere brugerne for anbefalinger til næste lån, ud fra data vi indsamler om brugerne og en dybere indsigt i relationer mellem bibliotekets materialer. Denne opbygning af bibliotekernes anbefalingsalgoritme giver potentielt en chance for at bringe bredde og biblioteksfaglighed i spil, uden at skuffe brugerne med uventede anbefalinger. PAPPS-projektet vil, netop for at sikre troværdighed og brede, løbende forholde sig undersøgende til den rette balance mellem automatisering og kvalitet.

Samarbejdspartnere

Odense Bibliotekerne, eReolen, QUAMPO og Redia A/S

Begrundelse for tilsagn

Projektet passer godt ind i DDBs strategi om ’Det sammenhængende bibliotek’, hvor et af fokusområderne er Troværdig personalisering. I foranalysen har projektet derfor også været i tæt dialog med DDB-sekretariat, hvilket har betydet, at projektet arbejder i samme spor som Det sammenhængende bibliotek. Projektet udvikler en algoritme og personaliseringsmotor til personalisering, som vil kunne genbruges. Dette er et vigtigt element i realiseringen af ’troværdig personalisering’. Herudover giver disse elementer også nogle spændende perspektiver ved at kunne være en platform for videreudvikling og udbygning af personaliserede løsninger i fremtiden (eksempelvis inddragelse af andre datakilder og automatiske emneord).

Samlet set vurderes det, at projektoplægget er realiserbart. I valget af Qampo og Redia som leverandører er der valgt to kompetente samarbejdspartnere. Redia har udviklet både Biblioteket appen og eReolen appen, og bidrager dermed til projektet med branchekendskab og stærke digitale design evner. Qampo bidrager med unik viden og kompetencer inden for ’machine learning’. Projektet har national værdi, da begge apps er landsdækkende, og dermed giver det værdi for bibliotekerne og brugerne ved at forbedre inspirationslaget.
Samlet bevilling: 1.000.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen
Temaer:

Kontakt

Aarhus Kommunes Biblioteker