Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (PLN)

Kort om projektet

Moderne licenser til elektronisk akademisk materiale
nødvendiggør en løsning, der kan sikre adgang til
materialer i tilfælde af eksempelvis opsigelse. Projektet
arbejder med forudsætningerne for etableringen af en
kommende national arkiveringsløsning.
Der skal bl.a. indsamles erfaringer fra de to løsninger
KeepSafe og LOCKSS, der kan levere permanent adgang
til licenseret informationsmateriale, samt bibeholde
adgangen til materialet ved opsigelse af abonnementer.
Dertil skal der undersøges muligheder for at indgå i et
europæisk samarbejde omkring løsningerne.

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Gitte Bruun Jensen