PalleNext - børnebibliotekernes fælles mobile website til tweens

Kort om projektet

PG anvender pt. et proprietært CMS, som ikke underbygger integration med DDB-CMS’et og ikke er optimeret til mobile enheder. Projektet indebærer en omlægning til nyt system med responsivt design, der fungerer på alle platforme. Udvalgte elementer skal desuden gøres tilgængelige via widgets, som kan integreres på andre sider, fx i DDB-CMS’et. Med omlægningen skabes et community, der markant forbedrer brugernes interaktionsmuligheder og med visuel søgning tilbyder adgang til alle materialer.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projektet ligger i naturlig forlængelse af de principper, der er blevet drøftet i forhold til strategien for børneområdet. Palles Gavebod kan i et nyt teknisk setup med drupal som backendløsning afprøve diverse funktionaliteter, der indgår i DDB’s infrastruktur og være en frontløber på dette område. En ny løsning vil gøre sitet mere nærværende for børn, gøre det muligt at benytte det på mobile devices og muliggøre en større brugerinddragelse.
Samlet bevilling: 1.794.400 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne