Pædagogisk læringscenter for det 21. århundrede

Kort om projektet

Formålet er at opbygge kapacitet på skolen så PLC’et kvalificerer samarbejdet mellem skolens pæd. personale ved målbart at stilladsere læreprocesser ud fra forståelserne i 21'st century learning skills. PLC’et skal synliggøre og konkretisere læreprocesser for eleverne og vise vejen for lærerne både fag- og almen didaktisk. Dette gøres bla. ved at PLC’et indrettes i forskellige læreproceszoner og at PLC’ets ressourcepersoner faciliterer kompetencecirkler hvor skolens lærere indgår.

Begrundelse for tilsagn

Tilsagnet gives under forudsætning af, at der inden 1. april indsendes en revideret projektbeskrivelse, der tager højde for en række forhold: En ny projektbeskrivelse skal indeholde en tydelig begrundelse for, hvorfor der fokuseres på 21st century skills. Desuden skal folkebibliotekets konkrete funktion i projektet beskrives og der skal redegøres for projektets forankring. Endelig skal koblingen til faglige forløb med udgangspunkt i Fælles Mål beskrives.